BENTUK,STRUKTUR DAN SUSUNAN TIPE BERKAS PEMBULUH...

Ini dia Tugas dari Dosen IBu Fitri Damayanti Msi.

Berkas pembuluh berada di Jaringan Pengangkut...Jaringan pngangkut merupakan jaringan yang berguna untuk transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan serta mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun.
Jaringan pengangkut terdiri dari :

- xylem (pembuluh kayu) : sel penyusunnya berupa trakeid, trakea dan parenkim xylem. Terdapat pada bagian kayu.
Fungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun

- phloem (pembuluh tapis) : terdiri dari sel hidup, berdinding selulosa dan dindingnya melintang. Terdapat pada bagian kulit kayu. Pada samping ploem terdapat sel pengiring.
Fungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun keseluruh bagian tubuh tumbuhan.

Xylem dan phloem bersatu membentuk suatu ikatan pembuluh angkut, antara lain :a. Ikatan pembuluh kolateral
Ikatan pembuluh kolateral adalah ikatan pembuluh yang tersusun dari xylem dan phloem yang letaknya bersebelahan di dalam satu jari-jari. Xylem sebelah
yakni Xilem dan Floem
Jaringan pengangkut terdiri atas xilem (pembuluh kayu) dan floem (pembuluh tapis).
 


Xilem tersusun oleh sel-sel:
a.      Tracheid:
·         Selnya mati
·         Dindingnya lignin
·         Penyekatnya miring berpori
b.      Trachea:
·         Selnya mati
·         Dindingnya lignin
·         Dinding melintangnya berdifusi (membaur)
                                Fungsi Xilem :
·         Alat transportasi zat anorganik (mineral ) dan air
·         Mengokohkan tumbuhan
                                Pembuluh floem (tapis):
·         Selnya hidup tak berinti
·         Berdinding selulosa
·         Sekatnya berpori
                                Fungsi floem adalah sebagai alat transportasi zat anorganik (hasil asimilasi). Persatuan antara xilem dan floem akan berbentuk ikatan pembuluh.
Type-type ikatan pembuluh:
 
1.       Konsentris
·         Amfivasal bila xilem mengelilingi floem.
·         Amfkribal bila floem mengelilingi xilem
contoh: pada akar dan batang tumbuhan paku.

2.       Kolateral bila floem berada di sebelah luar dan xilem berada di sebelah dalam.
·         Kolateral tertutup, tersusun acak, pada batang monokotil.
·         Kolateral terbuka, tersusun teratur, pada batang dikotil
3.       Bikolateral bila xilem diapit oleh floem yaitu dengan xilem di tengan seperti bintang.
contoh pada akar dikotil.

4.       Radial bila letak xilem dan floem berselang-seling secara radial.
contoh pada akar monokotil.


 

Komentar

Posting Komentar